Segueix-nos a

Clínica Dental en Barcelona - Clínica Dental Miravé

Higiene dental: Com tenir cura del raspall de dents en època d’epidèmia per Covid-19?

En aquests moments que estem vivint tota mesura de precaució que adoptem per prevenir el contagi pel coronavirus és poca. Un hàbit quotidià com el raspallat de dents també s’ha d’adaptar a les noves circumstàncies. Per això, des de Clínica Dental Miravé i el Consell General de Dentistes difonem aquestes recomanacions que confiem siguin útils per a tots els pacients. 1. EL RENTAT DE MANS Des del principi de l’epidèmia pel Coronavirus totes les autoritats vénen insistint en la gran importància que té un rentat de mans correcte i freqüent. Això és degut a que el virus passa molt fàcilment de les mans a les nostres mucoses. Si no tenim cura, els virus presents a les nostres mans (per haver tocat una mica contaminat) poden penetrar a la nostra mucosa oral, ocular o nasal en tocar-nos sense voler. És fonamental abans de tocar el nostre raspall de dents (que anirà a la boca) rentar-nos a consciència les mans amb aigua i sabó. Aquest rentat ha de durar almenys 40 segons, incloent-hi el rentat entre els dits, dels polzes i dels palmells de les mans. 2. EL RASPALLAT DE DENTS Els nostres hàbits higiènics bucodentals han de mantenir-se com sempre. Per això, procedirem a raspallar-nos les dents almenys dues vegades al dia (ideal després de cada àpat) amb pasta dentífrica fluorada, durant 2 minuts. A la nit, a més, hem d’associar la higiene interdental, bé amb fil o amb cinta dental. 3. EL RENTAT DEL RASPALL DE DENTS Un cop finalitzat el raspallat, cal procedir al correcte rentat del raspall de dents amb aigua abundant per retirar les restes de pasta dentifrica i de residus alimentaris. No oblidem que el raspall pot ser una font de bacteris, virus i fongs, per la qual cosa hem de mantenir-lo sempre net. 4. LA DESINFECCIÓ DEL RASPALL DE DENTS Hem d’extremar les mesures mentre duri l’epidèmia. Cal tenir en compte que un percentatge important de la població és portadora del coronavirus sense saber-ho. Són els anomenats asimptomàtics, perquè no presenten cap signe clínic. El coronavirus és present a la saliva, cosa que es recomana desinfectar el capçal del raspall després de cada ús. Podeu utilitzar una solució de povidona iodada diluïda al 0.2%. Aquelles persones que siguin al·lèrgiques al iode no han de fer servir aquest producte desinfectant. Una bona alternativa és fer servir aigua oxigenada diluïda a l’1%. Per a la desinfecció, s’ha de submergir el capçal del raspall a la solució i deixar-lo 1 minut. També es pot submergir en aigua oxigenada de farmàcia que habitualment té una concentració del 10%. 5. ASSECAR EL RASPALL La humitat al raspall afavoreix el creixement de bacteris i de fongs. Per això, després de fer-lo servir és convenient assecar-ho bé. Subjectant el raspall pel mànec, se li va fent voltes a dreta i esquerra amb l’objectiu d’expulsar el màxim d’aigua que hagi quedat al raspall. Un cop sacsejat, el raspall s’ha de col·locar amb el capçal cap amunt perquè les restes d’humitat s’escorrin cap al mànec i no al revés. 6. ALLUNYAR DEL SANITARI I LAVABO No convé mai deixar el raspall a l’aire, a la cambra de bany, a prop del lavabo o del sanitari. Els bacteris i virus, cada vegada que descarreguem el sanitari o ens rentem les mans, es queden a l’ambient i es dipositen als raspalls de dents. Per això, és ideal no tenir els raspalls a la vista, sinó guardats en un armari. En qualsevol cas, sempre han d’estar allunyats com a mínim 1 metre del sanitari i del lavabo. 7. QUE NO ES TOQUEN ELS RASPALLS Un error que cometem molt sovint és emmagatzemar diversos raspalls en un mateix recipient o got. Això permet que els capçals es freguin i es puguin transmetre bacteris, virus i fongs, d’un raspall a un altre. Per això, es recomana que l’emmagatzematge es faci a nivell individual, per evitar que es toqui un raspall amb un altre. 8. TORNAR A RENTAR-SE LES MANS Un cop finalitzat tot el procés, hem de tornar a rentar-nos les mans acuradament en haver estat manipulant el raspall de dents. Recordem que aquest rentat amb aigua i sabó ha de durar com a mínim 40 segons. A més d’aquestes recomanacions, els raspalls s’han de canviar cada 3-4 mesos, sempre que detectem que s’ha deteriorat (truges obertes) o quan haguem passat per un procés infecciós de tipus respiratori o digestiu. Els raspalls de dents són sens dubte una ajuda essencial per a la correcta cura de la salut bucodental. Tot i això, hem de prendre el màxim de precaucions, sobretot en moments d’epidèmia viral, per evitar que es puguin convertir en un element de contaminació creuada. Seguint aquestes recomanacions, també s’està col·laborant amb el control d’aquesta situació epidèmica. Dr. Miguel Ángel Carreño

Abrir WhatsApp
¿Necesitas ayuda?
Hola
¿En qué podemos ayudarte?
Ves al contingut